9.12.2014

Chiyoda Armoured Car

Chiyoda oli ensimmäinen kokonaan japanissa valmistettu panssaroitu auto, joka otettiin virallisesti Japanin keisarillisen armeijan (IJA) käyttöön ja joita japanin armeija käytti paljon. 

Auton suunnittelu aloitettiin vuonna 1930 nimellä Chiyoda Motor Car Factory (Tokion Gasu Denki KK (Tokyo Gas and Electric Industries, joka tänään tunnetan Hino Motors Ltd yhtiönä), joka perustuu tehtaan 6-pyöräisestä Q mallin kuorma autosta kehitettyyn malliin, josta käytettiin myös nimitystä; tyyppi QSW. 
Auto oli perusratkaisuiltaan ja myös panssaroinnin sekä akselistojen sijoittelun osalta lähes vastaava kuin Japanin Keisalillisen Armeijan Panssariprikaatin käyttössä
olevat Wolseleyn Panssari autot.

Wolseleylle tyypilliset pinnapyörät korvattiin levypyörillä ja niihin asennettiin täyskumirenkaat. Auton torni oli sylinterimäinen, tornin katon etuosa oli kallistettu kulkusuuntaan (eteen), tornin päällä vasemmalla puolella oli ilmatorjunta konekivääri
Toisen konekiväärin asennuspaikka oli sijoitettu tornin etuosaan, kolmas kuljettajan viereen vasemmalla puolella olevaan paloniveleen.
Panssariauton miehistönä oli kolme miestä jotka oli kuljettaja, ampuja ja komentaja. 
Ensimmäiset autot valmistuivat vuonna 1931 ja hyväksyttiin virallisesti käyttöön nimellä Chiyoda Panssaroitu auto. Läntinen kirjallisuus käyttää näistä autoista usein virheellisesti nimitystä Aikoku Panssaroidut auto, joka on näistä virheellinen tulkinta 
niistä kirjoituksista, joissa mainitaan autojen käyttö Sanghain tapahtumissa.

Kuitenkin tämä mainittu kirjoitus, Aikoku-Koto, tarkoittaa julkisen hallinon ystäviä, joka oli kansallismielinen militaristinen puolue, joka lahjoitti sotatarvikkeita ja rahaa Japanin Keisarilliselle Armeijalle, samaan tapaan, kuin Hokoku Japanin Keisarilliselle Laivastolle (IJN).
Noin 200 Chiyoda panssari-autoa valmistettiin ja niitä käytettiin 1930 luvun alksta aina puoliväliin 1930 lukua kaikissa IJA toiminnassa Pohjois-Kiinassa, ja jalkaväen tukena sekä alueille jäävien turvallisuusryhmien tehtävissä. Nämä autot korvattiin vuoden 1937 jälkeen, kun uusia, tyyppi 97 jaTe-Ke tankette, panssarivaunuja saatiin käyttöön.
-----------------
Vehicles built: approx. 200 
Weight: 5,6 t 
Crew: 5 men 
Armor: Up to 6 mm
Length: 5000 mm 
Width: 1900 mm 
Height: 2600 mm 
Engine: 4 cylinder gasoline Power: 75 hp 
Speed: 60 km/h 
Power/weight ratio: 13,4 hp/t 
Armament: 3 X Type Taisho 11 6,5 mm MG, later 3 X Type 91 6,5 mm Tank MG
The Chiyoda armored car was the first domestic Japanese armored car which was officially introduced by the Imperial Japanese Army (IJA) and used in large numbers. Design started in 1930 at the Chiyoda Motor Car Factory of Tokyo Gasu Denki K. K. (Tokyo Gas and Electric Industries, today Hino Motors Ltd.) based on their Type Q 6-wheeled truck under the development designation "Type QSW". The basic armor scheme and wheel arrangement was similar to the Wolseley Armoured Car which had been used by the IJA. 

The spoked wheels of the Wolseleys were replaced by disk wheels with solid rubber tires. The turret had a cylindrical base with a sloped (in the driving direction) right upper part. A standard MG mount was placed in this sloped part for air defense. Another MG mount was placed in the turret front and a third in the left bow. In addition three gun / visor ports were placed along each side of the fighting compartment. The standard crew consisted of a driver, three gunners and a commander. Armament was three Type Taisho 11 6.5 mm MGs, and later three Type 91 6.5 Tank MGs.
Development was finished in 1931 and the vehicle was officially adopted as the "Chiyoda Armoured Car". In western literature the vehicle is often designated incorrectly as "Aikoku Armoured Car" which is a misinterpretation of the writings on a vehicle used during the 1932 Shanghai Incident. This writing refers to "Aikoku -Koto" = "Public Party of Patriots", a nationalistic and militaristic political party which donated money and military material to IJA (as Hokoku did for the Imperial Japanese Navy (IJN)).
Around 200 Chiyoda Armoured Cars were produced and used during several early and mid-1930s IJA operations in northern China for infantry support and security duties in captured regions. They were effectively replaced after 1937 by the Type 97 Tankette Te-Ke.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.