12.4.2015

English - Finnish War

Neuvostoliitto vaati useaan otteeseen Britanniaa julistamaan sodan Suomelle. Britannian pääministeri Winston Churchill lähetti marsalkka Mannerheimille henkilökohtaisen, yksityisen ja salaisen kirjeen, jossa hän pahoitteli, että Britannia joutuu piakkoin julistamaan Suomelle sodan. 
Churchill myös kehotti Suomea olemaan ylittämättä vanhaa rajaa. 

Kirjettä säilytetään Britannian Imperial War Museumissa.
-------------

Prime Minister's / Personal Telegram / Serial No: T.892 / 29.11.1941

Prime Minister Churchill to Field Marshal Mannerheim.
Personal, Secret and Private.

I am deeply grievad at what I see coming, namely that we shall be forced in a few days out of loyalty to our Ally Russia to declare war upon Finland.

If we do this we shall make war also as oppoturnity serves. Surely your troops have
advanced far enough for security during the war and could now halt and give leave.
It is no necessary to make any public deglaration but simply leave off fighting and cease military operations, for whitch the severe winter affords every reason and make a de facto exit from the war.

I wish i doild convince Your Exellence that we are going to beat the Nazis.
I feel far most painful to the many friends of your country in England if Finland found
hermself in the dock whit the guilty and defeated Nazisby recollections of our pleasant talks and correspondence.

Pääministeri Churchill Sotamarsalkka Mannerheimille. / 29.11.1941

Henkilökohtainen, salainen ja yksityinen.
Olen suuresti pahoillani siitä minkä näen olevan odotettavissa, nimittäin että meidän lojaalisuudesta liittolaistamme Venäjää (huom! Venäjää - EI NL - jp) kohtaan on pakko jo muutaman päivän kuluttua julistaa Suomelle sota. 
Muistaen mieluisat keskustelumme ja viime sotaa koskevan kirjeenvaihtomme tunnen tarvetta lähettää Teille tämän puhtaasti henkilökohtaisen ja yksityisen viestin 

-----
                                                  
                                      Finnish volunteer battalion
                                So-called deposit battalion 2,000 men
---------------------------
Field Marshal Mannerheim to Prime Minister Churchill.


Personal, secret and private. 2. 12. 1941
I yesterday had the honor to receive the US envoy to mediate the Helsinki on 29 November 1941 of your letter, and I thank you that you have kindly sent me this private message. - You were very kind in sending me these days as heavy a personal message to which I give a very high value. 

Sotamarsalkka Mannerheim Pääministeri Churchillille.

Henkilökohtainen, salainen ja yksityinen. 2.12.1941
Minulla on eilen ollut kunnia saada Yhdysvaltain Helsingin lähettilään välittämänä 29. marraskuuta 1941 päivätty kirjeenne, ja kiitän Teitä siitä, että olette ystävällisesti lähettänyt minulle tämän yksityisen viestin. 
Olitte hyvin ystävällinen lähettäessänne minulle näinä raskaina päivinä henkilökohtaisen viestinne, jolle annan hyvin suuren arvon.
------------

A state of war between Finland and the Allies ended on 19/09/1944, when Finland signed the Armistice Agreement, the Union of Soviet Socialist Republics of Great Britain and Northern Ireland and the United Kingdom.
The final peace treaty was signed in Paris, then in 1947.

The actual war state, against the Britain, ended until the 1970s
No one had previously noticed these silly thing in fact, except now.
These papers signature now to 1970 after

The United States never declared war to Finland.

-----------------------
                                  Suomalaisia joukkoja karjala kannas 1941 kesä.
Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 1941 Britannia julisti Suomelle sodan. 

Varsinaiset sotatoimet maiden välillä rajoittuivat kuitenkin jo 30. kesäkuuta tapahtuneeseen Suomen Liinahamarin pommitukseen. 

Myös Australia, Kanada ja Uusi-Seelanti toimittivat Suomelle sodanjulistuksen.

-----------------------------------------------------
Finland and the Western allies
The Continuation War represents the only case of a genuinely democratic state participating in World War II on the side of the Axis powers, albeit without being a signatory of the Tripartite Pact. The United Kingdom declared war on Finland on 6 December 1941 (Finnish Independence Day), with Canada and New Zealand declaring war on Finland on 7 December and Australia and South Africa declaring war the next day. 


U.S. Secretary of State Cordell Hull congratulated the Finnish envoy on 3 October 1941 for the liberation of Karelia but warned Finland not to enter Soviet territory; furthermore, the United States did not declare war on Finland when it went to war with the Axis countries and, together with the UK, approached Soviet Premier Joseph Stalin at the Tehran Conference about acknowledging Finnish independence. 
However, the U.S. government seized Finnish merchant ships in American ports, and in the summer of 1944 shut down Finnish diplomatic and commercial offices in the United States as a result of President Ryti's treaty with Germany. The U.S. government later warned Finland about the consequences of continued adherence to the Axis.

The best-known British action on Finnish soil was an aircraft carrier strike on German and Finnish ships in the Finnish harbour of Petsamo on 31 July 1941. This attack achieved little except the loss of three British aircraft, but it was intended as a demonstration of British support for its Soviet ally. 

Later in 1941, Hurricanes of No. 151 Wing RAF, based at Murmansk, provided local air cover for Soviet troops and fighter escorts for Soviet bombers.
The British contribution to the war was occasional but significant.

Convoy PQ 17

Finnish radio intelligence is said to have participated effectively in German actions against British convoys to Murmansk. 

                   

Throughout the war, German aircraft operating from airfields in northern Finland attacked British air and naval units based in Murmansk and Archangelsk.
---------

Tohtori Markku Ruotsilan tutkimus Churchill ja Suomi todetaan mm. seuraavaa:

1. Churchill ja Mannerheim olivat molemmat antikommunisteja sekä, että Churchill arvosti Mannerheimia sekä Suomen taistelua kommunistista Venäjää vastaan korkealle jo Suomen Vapaussodan ajalta. Churchillin mielestä kommunismi oli aatteellista ruttoa ja syöpäläisparvia - Mannerheim oli puolestaan Suomen pelastaja.

2. Churchill oli toiminut Suomen avustamisen (materiaalinen ja joukot) hyväksi Talvisodan aikana. Churchill oli jopa valmis ottamaan riskin siitä, että Iso-Britannia voisi joutua sotaan Venäjää vastaan Suomen auttamisen vuoksi.

3. Venäjä vaati toistuvasti Churchillia julistamaan sodan Suomelle, mutta Churchill vastusti.

4. Churchill piti sodanjulistusta Suomelle vahingollisena ja typeränä tekona

5. Churchillin edellämainitusta pahoitteluviestistä Mannerheimille ja Mannerheimin vastauksesta Churchillille - vahvistaa sen mitä Mannerheim kertoi viesteistä muistelmissaan; (Ruotsila antaa arkistoviitteet englantilaisiin arkistoihin)


6. Churchill kertoi jo tehdystä sodanjulistuksesta: Ainoa peruste sille oli, että se oli välttämätön Neuvostoliiton hallituksen tyydyttämiseksi, joka oli historiallinen virhe.

2 kommenttia:

 1. Vastaukset
  1. Hi, S-K.
   Thanks.
   Two gentleman,
   :)
   First was keep thick cigar, second long slim cigarette holder

   Poista

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.