13.12.2015

Air Defence / Ilmapuolustus

Ilmatorjunta laitteita ja tykkejä SA-kuvat  Anti-aircraft guns and devices / FA-pictures


---------------------------


1.) Etäisyysmittaajat työssään. Antavat jatkuvasti lukuja tykeille. 
Helsinki Lauttasaari 1942.01.19

Range finders work. Provide a continuous supply figures cannons. 
Helsinki Ferry Island 1942.01.19


2.) 5.Rask.It.-ptri:sta (kiinteä). 76,2 mm Bofors it-kanuunan korkeussuuntaaja toiminnassa, takana palopituuden asettaja ja ammuksenkantaja
Syksy 1942. Helsinki, Taivaskallio 

5. Heavy aa-battery (solid). 76.2 mm Bofors cannon AA the height of the  trend operation, the length of the back of the fire setter and an ammunition carrier.
Autumn 1942. Helsinki, Sky Rock

3.) Ilmatorjunta 5.Rask.It.-ptri:sta. Etäisyysmittarin irronnutta peiliä kiinnitetään. Syksy 1942. Helsinki, Taivaskallio

Anti-aircraft 5. Heavy battery. One of the finder come off from the mirror is attached. Autumn 1942. Helsinki, Sky Rock

4.) Ilmatorjunta 5.Rask.It.-ptri:sta (kiinteä). Yötoimintaa Vickrers-tulenjohtokoneella. Syksy 1942. Helsinki, Taivaskallio 
Englantilainen raskaan ilmatorjuntapatterin keskuslaskin Vickers Va m/34.


Anti-aircraft 5.Rask.It. ptri-to (Fixed). Night operation Vickrers-fire control computer. Autumn 1942. Helsinki, Sky Rock
English heavy anti-aircraft battery central calculator Vickers Va m / 34.

5.) Sotilaspojat maalilentoharjoituksissa. Helsinki, Taivaskallio 1944.04.25
Kuvassa 76 mm:n raskas ruotsalainen ilmatorjuntakanuuna 76 ItK/27 (Bofors) vuodelta 1927.

Soldier Boy flying target exercises. Helsinki, Sky Rock 1944.04.25 
Figure 76 mm heavy Swedish ilmatorjuntakanuuna 76 ItK / 27 (Bofors) in 1927.

6.)Ilmatorjunta 8.Rask.It.Ptri, Lauttasaari: Funkmässgerät. Helsinki 1944.10.28
Lisätietoja: Kuvassa radioluotain Würzburg-Dora 39 TD (FuMG 39 TD).

Anti-aircraft 8.heavy battery, Lauttasaari: Funkmässgerät. Helsinki 1944.10.28 
For more information: Figure radiosonde Würzburg Dora 39 TD (FuMG 39 TD).

7.) Ilmatorjunta 8.Rask.It.Ptri, Lauttasaari: Funkmässgerät. Helsinki 1944.10.28
Radioluotain Würzburg Dora 39 TD (m/39 Würzburg D).

8. Heavy aa-battery, Lauttasaari: Funkmässgerät. Helsinki 1944.10.28
Radio Sonar Würzburg Dora 39 TD (m / 39 Würzburg D).

8.)  Ilmatorjunta 8.Rask.It.Ptri, Lauttasaari: Tulenjohtueen etäisyysmittari ja tulenjohtokone Lambda, lähikuvia.  Helsinki 1944.10.28

Heavy 8. aa-battery Lauttasaari: Gunfire lead rangefinder and fire control machine Lambda, close-ups.  Helsinki 1944.10.28


9.)  Ilmatorjunta 8.Rask.It.Ptri, Lauttasaari: Lähitorjunta-ase.  
Helsinki 1944.10.28Tuliasemassa on 20 mm:n italialainen ilmatorjuntatykki vuodelta 1935 (20 ItK/35 Breda).

Heavy 8. aa-battery, Lauttasaari: Middle-fighting weapon.  Helsinki 1944.10.28 
The fire station has a 20-mm anti-aircraft cannon Italy 1935 (20 ItK / 35 Breda).

10.) Helsinki ilmatorjunta 1. Ilmatorjuntarykmentti (It.R.1.): Kuulosuunnin toiminnassa. (Galiko). Helsinki 05.03.1944

Close-up. Helsinki anti-aircraft: 1. Air Defence Regiment (It.R.1.) K. Hearing navigational device in operation (Galiko)Helsinki 1944.03.05

11.) Helsingin ilmatorjunta: Ilmatorjuntarykmentti 1. (It.R.1.): Kuulosuuntimen miehistöä suorittamassa tehtäviään toiminnan aikana ( kuulosuunnin m/Galico).
Helsinki 1944.03.05 

Helsingin anti-aircraft: 1. Air Defence Regiment (It.R.1.): Auditory Oral converter crew performing their duties during the operation (kuulosuunnin m / Galico). Close up.
Helsinki 1944.03.05


12.) Kuulosuunnin, tyyppi Goerz m/39 Helsinki Westendissä 1940.02.24

Hearing board navigation system type Goerz m/39 in Helsinki, Westend 1940.02.24


13.) Ilmatorjunta Helsinki 1944.03.05" Ammushuolto
TK-teksti: "Koululaisia-sotilaspoikia-avustavana henkilökuntana Helsingin It.asemilla (kuvattu 5. Rask.It.Toimisto, Taivaskallio).


Anti-aircraft Helsinki 1944.03.05 "projectile Service
TK-Text: (5 Heavy AA Office described, White Rock) "School children-boys military-assistant staffed Helsinki aa-station

14.) Vuoksenlaakso. 
Breda 20 mm:n ilmatorjuntatykki asemissa Vuoksenniskan tehdasalueella.
Vuoksenlaakso 1943.06.27.


Vuoksi valley.
Breda 20 mm anti-aircraft gun positions Vuoksenniska factory in the area.
Vuoksen Valley 1943.06.27.


15.) Ilmatorjuntatykki 76 mm, Suursaaren turvana.
Suursaari, Majakallio 1943.06.19
Tiedot värikuvien selosteesta. Kalusto 75 ItK 97/14 PK (Puteaux). 
Ase on muunnettu 75 mm:n kenttätykistä vuodelta 1897

Anti-aircraft cannon 76 mm, Suursaari (big island) security.
Suursaari, Maja Rock 1943.06.19
Information leaflet for color images. Vehicles 75 ItK 97/14 PK (Puteaux).
The weapon has been converted into 75 mm kenttätykistä 1897


16.) Bofors-ilmatorjuntatykki tuliasemassa. 
Värikuvien selosteessa tieto: 40 mm:n it.tykki valmiina antamaan tulta. 
Paikka Suulajärvi 26.8.1943.

Bofors anti-aircraft artillery fire station.
Color image information leaflet: 40 mm it.tykki ready to fire.
Place Suulajärvi 08/26/1943.


17.) Ilmatorjunta 2. Er.It.Psto: 43. Kev.It.jaos: Tykki (Bofors) tuliasemassa Nokian kauppala liepeillä
Lisätietoja: Patteristo Leo Vepsäläisen kuvaama mustavalkoinen SA-kuvasarja (150433-150442), josta nämä tiedot.

The gun (Bofors) became a part of the Nokia township on the outskirts of
For more information: Artillery Leo Vepsäläinen plastic black and white SA-image sequence (150433-150442), from which information.


18.) Porlammin motista sotasaaliiksi saatu ilmatorjuntatykki.
Porlammi, Sommee 1941.09.05
Lisätietoja: Heikki Roivaisen nimellä löytyy värikuvaseloste ?Värivalokuvia Sommeen-Porlammin motista? 5.9.1941. Kuvaselosteen mukaan kuvia 63 kappaletta, tämä todennäköisesti yksi niistä. Kyseessä on 76 mm:n neuvostoliittolainen raskas ilmatorjuntakanuuna vuodelta 1931 (76 ItK 31 ss).

Porlammin encirclement war booty from the anti-aircraft gun.
Porlammi, Sommee 1941.09.05 (motti / task)
Further information: Heikki Roivainen can be found at värikuvaseloste Colour Photographs Sommeen-Porlammin encirclement? 05.09.1941. The image (description images) of 63 pieces, this is likely one of them. 
This 76-mm Soviet heavy ilmatorjuntakanuuna (aa-gun) year 1931 (76 ItK 31 pp).


19.)  Aluksen Bofors-ilmatorjuntatykin huoltoa. Hanko .. päiväämätön
Diaan merkitty paikaksi Hanko. Paikka ehkä kuitenkin Ulko-Tammio, Länsilahti.

Ship Bofors anti-aircraft gun maintenance. Hanko ...undated ..
Slide marked place for a glimpse. 
Place maybe or however, Outdoor-Tammio, West Bay.


20.) "Urkupyssy" eli neljästä Maxim-konekivääristä tehty ilmatorjuntakonekivääri. todennäköisesti (sotasaalis) Porlammi/Sommee motti syyskuun alku 1941.


"Urkupyssy", ie the four Maxim machine gun made anti-aircraft machine gun. likely (war booty) Porlammi / Sommee encirclement beginning of September 1941.


21.)  Tuliasema: 8.Rask.It.Ptri, Lauttasaari, Helsinki 1944.10.28 

       Saksalainen 88 mm:n raskas ilmatorjuntakanuuna 1937 (88 ItK 37 RMB).
             German 88 mm heavy aa-cannon 


22.)                                           40 ItK/35-39 B Bofors

40 mm antiaircraft gun models M/35 - M/39 Bofors

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.