12.6.2016

Gross Finland idea..

Greater Finland was the cohesion of the Baltic and Finnish peoples of the importance which the tribal idea of ​​a radical form.

Its objective was to connect belonged to Finland to the Soviet Union in Eastern Karelia, and possibly other parts of the Finnish neighboring countries, such as Inkeri Finnish-speaking population residental area, and same hope northern Norway and northern Swedish.  (Norway Finnmark and Swedish Norbotten)


                                     Finland kinship - likeness and language areas

Gross Finland original area's was reckoned as belonging to the Greater Finland In addition to Finland (light blue), especially in Eastern Karelia and the Kola Peninsula (blue-green), sometimes also Estonia and Ingria (dark blue), Finnmark (dark green) and Västerbotten (purple). 


The Map. Finland has drawn peace Tartu Peace (1920) and Paris (1947) limits.

Gross Finland ideology associations representing Academic Karelia Society spoke about the Gross Finland, as well as they wants high-Finnish government and the Finnish-Karelian (new) non-state language and cultural sense of community.

Large-scale support for the Gross Finland idea was strongest in the early days of Finnish independence. 

After the Continuation War, Gross Finland idea are completely buried in practice.

                
Sometimes the boundaries Finland also presented to a wider, ancient Baltic-Finnish region "Väinältä to Väinälle", ie the North-West Russia Vienajoki Latvia Daugava River.

                 
                              The plan: Brand new, East-Karelia flag

                 
                    Veps people, a new flag in 1992 (russian area)
The Vepsians

                
                Ingrians ie the Ingrian-Finns  people (old and their own flag)
The Ingrians

              Ingrian Battalion NCO closing. Lieutenant Colonel Breitholtz inspect the troops. Eastern Isthmus. Leini (gout) village 1944.04.27


Tribal Warrior Battalion. MG-company chief, and his office men Kiimasjärvi beach. 1943.08.21


Tribal Warrior Brigade. Olonetsky battalion officers, in the middle of the right battalion commander Captain Olsoni. Porosozero (drill lake) 1941.10.16


Kuutamolahti occupied by tribal warriors of the village, which remained almost completely. Kuutamolahti (Moonlight Bay village) 1941.10.16Tribe 3. Battalion consists mainly of Finnish relatives voluntary prisoners of war, the men who wants to serve in the Finnish Army


This man, Adam Dinger, home Inkeri area, which is 23 km. Petersburg and originally served as the Red Army.  18/09/1941 He came to the Finnish side and has since served in our army. His particular patron is lieutenant. First, he was the master of the Svir, and then machine-shooter is 2 / light group 15.  He was wounded during the hot battle attacks 12/16/1941 but came soon, and back to the front.  Your bullet not command me, he say's, when he shoots his former allies
Recently, he has excellent spoken portafon the Russian side. He feels all the red army weak points. Svir block 09/04/1942.
Tribal Warrior Brigade Viena battalion commander Captain M. Ryynänen. And Captain Renvall. Porosozero (drill-lake) 1941.10.16
---------------
                     
                           Jatko-sodan aika  -  Continue war,  captivate  area

Suur-Suomi-aate oli itämeren-suomalaisten kansojen yhteenkuuluvuutta korostaneen heimo-aatteen radikaali muoto. Sen tavoitteena oli liittää Suomeen Neuvostoliitolle kuulunut Itä-Karjala ja mahdollisesti myös muita Suomen naapurivaltioiden osia, kuten Inkeri tai Pohjois-Norjan ja -Ruotsin suomenkielisen väestön asuinalueita. Suur-Suomi-aatetta edustaneista järjestöistä Akateeminen Karjala-Seura puhui Suur-Suomesta sekä tavoitellun suursuomalaisen valtion että suomalais-karjalaisen ei-valtiollisen kieli- ja kulttuuriyhteisön merkityksessä.

Suur-Suomi-aatteen laajamittainen kannatus oli voimakkaimmillaan Suomen itsenäisyyden alkuaikoina. Jatkosodan jälkeen Suur-Suomi-aate on käytännössä kokonaan hautautunut.

Yleensä Suur-Suomi-haaveilijat hahmottelivat Suur-Suomen itärajaksi Fennoskandian luonnonmaantieteellistä itärajaa, joka kulkee Vienanmereltä Vienan kannaksen yli Ääniselle ja Syväriltä Nevajoen tai Rajajoen poikki Suomenlahteen. Nämä rajat sisältävät suomalaisten ja itäkarjalaisten alueet. Joskus mukaan sisällytetään myös Nevan eteläpuolinen Inkeri, Viro sekä myös Norjan Ruija ja Ruotsin Norrbottenin suomenkielinen alue. 

                
Joskus Suomen rajoiksi myös esitettiin laajempaa, muinoin itämerensuomalaista aluetta ”Väinältä Väinälle” eli Pohjois-Venäjän Vienajoelta Latvian Väinäjoelle. Nykyään lähinnä leikillisessä mielessä joskus puhutaan Suur-Suomesta tarkoittaen jopa Uralille ulottuvaa aluetta.
--

Suur-Suomi-aatteen kulta-aikaa oli 1910-luku. 1920-luvulla aatteen suosio hiipui, mutta nousi vielä hetkeksi suosioon jatkosodan aikana. 

Jatkosodan loppu käytännössä sammutti Suur-Suomi-aatteen, koska sen toteuttamiselle ei enää ollut poliittisia eikä sotilaallisia edellytyksiä. 

Neuvostoliitto oli voittanut sodan ja laatinut Suomelle ankarat rauhanehdot, jossa muun muassa Suomen alue entisestään pieneni. 

Lisäksi kansallissosialismin ja fasismin kaatumisen jälkeen nationalisti-ekspansiivi ajatuksia ei enää katsottu hyvällä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.