14.7.2016

Boats and ships

Kuvia Italian moottoritorpeedoveneiden Mas 527 ja 528 sekä hinaaja Tor-Borgå lastauksesta rautatiekuljetukseen Punkasalmelta Lahdenpohjaan. 
Kuljetusvaunu mahtuu tankkiesteestä kulkemaan. 
Punkasalmi ..

Images of Italian moottoritorpeedoveneiden Mas 527 and 528, as well as the tug
The boat Thor Porvoo loading of rail transport of Punkasalmi Lahdenpohja. 
Trailer tank can accommodate an obstacle to travel.


Italialaisia moottoritorpedoveneitä ensi kerran Saimaan kanavassa Juustilan suluissa kesäkuun 12. päivänä 1942.  Veneet ovat tunnettua MAS-tyyppiä. 
Veneet ovat matkalla Punkasalmen-Lahdenpohjan kautta Laatokalle. 
Juustila 1942.06.12.

Italian motor torpedo boats for the first time in the Saimaa Canal Juustila brackets June 12, 1942. The boats are well-known MAS-type. (Boats are on their way through the Punkasalmi-Lahdenpohja Ladoga). Place is Juustila 1942.06.12.

16.6.1942 vastaisena yönä Punkasalmelle saapuneet Mas 526 ja 529 kiinnitettyinä laituriin. Place Punkasalmi
On the night Punkasalmi arrived Mas 526 and 529 attached to the dock. Place Punkasalmi
Una, due, tre! - Italialaiset matruusit kantamassa ratakiskoa nostokelkan painoksi. - Oli siinä puheen porinaa kerrakseen. Place is Punkasalmi 
Una, due, tre! - Italian sailors carrying the track rails of the lifting carriage weight. - Was it enough buzz of speech. Place is Punkasalmi


Hinaaja TOR-BORGÅ siirretään vintturilla rautatievaunuihin. Punkasalmi 1942.06.14.
The tug-boat TOR BORGÅ (Thor Porvoo) is moved by a winch rail wagons

Kahvilassa pelataan tietysti korttia. Punkasalmi 1942.06.14.
The cafe place, played with cards, of course. Italian sailor Hankasalmi 1942.06.14


Sot.virk. C.G. Rosenqvist. Teksti: " Vas. oikealle: capitano Cavaleri, capitano di corvetta Bianchini (Italialaisen laivasto-osaston komentaja) sekä sotto tenente di vascello Ercolessi (varakomentaja). Punkasalmi 1942.06.17

Military official C. G. Rosenqvist. Text: Left to right: capitano Cavaleri, capitano di corvetta Bianchini (Italian commander of the naval squadron) and Sotto Tenente di Vascello Ercolessi (Deputy Commander). Punkasalmi 1942.06.17


Hanko. Jääkarhu. 
Pitchfork (Hango city harbour)  Polar bear. (Ice breaker) 1940.03.19 


Russarö, Jääkarhu otti Hesperus laivan hinaukseen. Place 1940.03.22
Russarö sea-island The polar bear (polar bear ice-breaker) intake Hesperus ship towing.
Russarö (russian island ) jää taakse. Matka Turkuun on alkanut 
Russarö island is left behind. Travel Turku has begun. Russarö 1940.03.22.


Jääkarhun kapteeni Nieminen. 1940.03.22 Polar-bear captain Nieminen.


Polar-bear icebreaker sähköttäjä radiomies


Russarö (Russian island) Ice Breaker Help to open the line. Russarö 1940.03.17

Russarön 9-tuumaista putkea siirretään jäänsärkijä Apuun. . päiväämätön

Kyseessä on Betlehem Steel Companyn /Amerikkalainen) valmistama tykinputki 9,2 tuumaa eli 234 mm, joka painaa tuossa kunnossa ilman lukkoa 30414 kg. Tykki on tsaarinajan perua ja tuo putki on valmistunut 1914. 

Russarössä oli 6 tällaista järeää tykkiä. Russarön tykit kävivät tykistötaistelun talvisodan toisena päivänä aamulla 1.12.1939 Neuvostoliiton uusimman risteilijä Kirovin ja kahden saattohävittäjän kanssa n. 21 km:n etäisyydeltä. 

Kirov lienee saanut osuman taistelussa ja alusosasto kääntyi pois vastattuaan tykistöllään (180 mm) linnakkeen tuleen, mutta tulitus ei aiheuttanut vahinkoja linnakkeella.

Russarö island, a 9-inch pipe is moved icebreaker assistance. . undated
This is the Bethlehem Steel Company / American) manufactured gun barrel 9.2 inches, or 234 mm, weighing in his condition without lock 30414 kg.

The gun is the Tsar's time to cancel and bring the pipeline is completed in 1914.
Russarö island was 6 of this heavy-duty cannons. Russarö guns were artillery battle during the Winter War on the second day in the morning 01/12/1939 Soviet latest cruise ship with the Kirov and two escort fighter's 21 km. From a distance.


Kirov probably been hit in battle and craft department turned off the answering artillery (180 mm) of the fort on fire, but the fire did not cause any damage fortress.

Jäänsärkijä Sampo. Suomenlahti 1941.12.15
Icebreaker Sampo. Place the Gulf of Finland 
Jäänsärkijä Voima Utön saaren lähellä.
The ice breaker Strong-Power Utö's area. Utö Island 1941.09.13


Ahvenanmaa 5.-11.3.1942 Tarmo forcerat isen på Skiftet
Äland island 5.-03.11.1942 Tarmo ice breaker ship 

Lotsarnas verksamhet vid Kobbarklintarna: Isbrytaren ""Sisu"" kamouflerad.
Ahvenanmaa (Åland island area) 1942.09.01
Against the Pilots' operations are Icebreaker "Sisu" camouflaged.


Emälaiva "Sisu" tukikohdassa. Kirkkomaa alue
Mother ship "Sisu" the base. Churchyard area 1941.07.27


Ilmahälytys jäänmurtaja Sisun kannella. Etualalla Vickers konetykki ja taustalla, alakannella Madsen pikatykki toiminnassa.
Suomenlahti-Porkkalan selkä Jäänmurtaja Sisu 1942.02.01

Air Alert Icebreaker Sisu deck. Vickers machine gun in the foreground and the background, lower deck cannon Madsen quick action. Gulf of Finland Porkkala back Icebreaker Sisu 1942.02.01

Sisu avaa väylän saattueelle. Hangon vesillä, Jäänsärkijä Sisu 
Icebreaker Sisu open the line to convoy. To Hanko city water area 1942.04.29

Ministeri Tanner, kommodori Sundaman ja Js. Sisun päällikkö kapteeni Aalto.
Hangon vesillä 1942. 04. 29.
Minister Tanner, Commodore Sundman and Js. Sisu chief captain Aalto.
Hanko water areas Icebreaker Sisu
S/S Sirius ajaa jäissä. Hangon alue-vesillä, Jäänsärkijä Sisu kansi kuva
S/S Sirius to drive on ice. Hanko waters, icebreakers Sisu 1942.04.29 cover image
S/S Pickhuben sivuutetaan. Hangon vesillä, Js. Sisu 1942.04.29
S/S Pickhuben override Hanko water area, icebreakers Sisu cover photo 1942.04.29


Asia: Ulkolaisten sot.asiamiesten merimatka ulkolinnakkeelle. Ulkomaalaisia sotilasasiamiehiä tutustumassa suomalaiseen rannikkolinnakkeeseen suomalaisten upseerien opastamina. Merimatka höyryläiva ""Särkällä"" ja ""Sisulla"" Suomenlahdella itään aina Porvoon korkeudelle.
Kuivasaari ja Särkkä ja Sisu laivaSuomenlahti 1944.05.09

Subject: Foreign Lawyers military represented a sea-crossing the front of the fort. Foreigners military agents exploring the Finnish coastal forts guidance of the Finnish officers. Sea Steamship Travel Särkkä, and Sisu, east of the Gulf of Finland Porvoo always height. Dry Island and Särkkä, pictures Sisu ship Gulf of Finland 1944.05.09


Sukellusvene .. päiväämätön
Finnish submarine ...undated....
Sukellusvene Vesikko nousee ylös.
Submarine "European mink" rises up to water.


Tykkimies Vesikon kannella. Hela (Helsingin laivastoasema) 1941.07.19
Lisätietoja: Kannella 20 mm:n Madsen-ilmatorjuntatykki.

The Gunner-man to European mink submarine deck of Helsinki Naval Station 1941.07.19  More information: A deck of 20-mm anti-aircraft cannon Madsen.


Vesihiisi ja Saukko telakalla. Helsinki, Suomenlinna 1942.04.25
Water- hobgoblin and Otter submarines, place to shipyard of Finn-Castle area

Vesihiiden upseereja (kapteeni luutnantti Kijanen) .. päiväämätön
Water-hobgoblin submarine Officers,  Captain Lieutenant Kijanen, undated


Vesihiisi kirkkomaan reunassa
Water-hobgoblin submarine in churchyard corners-area, undated


Vesihiiden sukellusmiehistö toiminnassa,  päiväämätön.
Water-hobgoblin submarine diving-crew in action, undated
Sukellusvene Saukko miehistö. Kirkkomaa 1941.07.27
Otter submarine crew. Churchyard 1941.07.27


Miinalaiva Riilahti "munii".  Ruotsinsalmi.
Minelayer Rilax layin eggs place are Swedis strait 1942.05.18


Miinalaiva Riilahti on naamioitu kuusenhavuilla.
Minelayer Rilax is Disguised spruce branches.  1942.05.23,  Place swedish strait.


Riilahti ligger förankrad vid Kuorsalo.
Riilahti is anchored at Kuorsalo. 1942.06.24


Saksalainen syöksyvene täydessä miinalastissa Riilahden vierellä. 1942.05.23
The German assault boat are the full mine last are side by side to Riilahti ship.


Suomen Marsalkka miinalaiva Riilahden kannella. Hamina syväsatama.
Marshal of Finland minelayer Riilahti deck. Hamina deep-water harbor 1942.07.15


Miinalaiva Ruotsinsalmi. Minelayer Ruotsinsalmi. (Swedish strait)


Miinalaiva Ruotsinsalmi. Ulkomeri 1942.08.12 to Sea of Bothnia


Bofors-ilmatorjuntatykki laivassa. Miinalaiva Ruotsinsalmi. päiväämätön
Bofors anti-aircraft gun aboard. Minelayer Ruotsinsalmi. undated


Miinalaiva Ruotsinsalmi. Laivan tunnuksena miinan sisällä oleva orava.
Minelayer Ruotsinsalmi. inside the mine of the ship identified squirrel. undated


Ruotsinsalmen taistelun 1790 muistomerkin käyttöönottojuhlallisuuksista Varissaaressa laivaston vuosipäivänä 9.7.1942. Tämän muistomerkin juurella vietettiin laivaston vuosipäivää. Kotkan edusta, Varissaari 1942.07.09

Ruotsinsalmi battle in 1790 the introduction of the memorial celebrations Varissaari fleet anniversary date of 09/07/1942. The foot of this monument celebrated the anniversary of the Navy. Kotka City representative-area, Varissaari (crow-island)


Tykkivene Haapaniemi paikka: Haapavesi,Tammenlahti 
1941.06.27
Gunboat Haapaniemi (Aspencape) place: Haapavesi (Aspenvater), Oak Bay
1941.06.27
Tykkivene Karjala 1941.07.01
Gunboat Karelia

Tykkivene Hämeenmaa. Uudenmaan saaristo 1942.05.10
Gunboat Hämeenmaa (Tawast-Land) Helsinki island region
Tykkivene Uusimaa, Helsinki, sotasatama 1941.08.28
Gunboat Uusimaa (New-Land), Helsinki, in war harbour


Tykkivene Turunmaa. Kotka kaupunki edusta 
Gunboat Turunmaa. City of Kotka see-area. 1942.05.26

Tykkivene Karhumäki (myös venäläisiltä sotasaaliiksi saatu siipirataslaiva) juhlamuodostelmassa Suomen Marsalkan syntymäpäivä 4.6.43. Äänislinna 

Gunboat Karhumäki (captured Russian paddle steamer) celebration of the formation of Finnish Marshal's birthday 06.04.43. Äänislinna


Tykkivene Kontupohjan (entisen venäläisen siipirataslaivan) mastoon vedetään Suomen sotalippu Suomen Marsalkan syntymäpäivänä 4.6.43 Äänislinna 

Tykkivene Kondopoga (ex Russian paddle steamer) to the mast pulled the flag of Finland's war. Marshal of Finland's birthday 04.06.43 Äänislinna


Siipirataslaiva Siikakoski hinaa hinaaja voimakasta virtaa ylös, pitkin Syväriä.
Syväri 1942.09.04
Paddle Wheel Boat Siikakoski tug is towing the strong flows up along Syväri.

Svir 1942.09.04


Vartimoottorivene vauhdissa Hangon edustalla vuonna 1943. 
Guard motor boat swing in front of Hanko in 1943. 

Näköala Katajanokan sotasatamaan. Merivoimien Esikunta 1941.10.06
View Katajanokka war harbor. Naval Headquarters 1941.10.06


Merisotakoulu vanhempi kurssi korotustilaisuus. Presidentin linna. Helsinki 1943.09.30
Naval Academy senior course of vaccination opportunity. The Presidential Palace. Helsinki 1943.09.30


Merellä on alituinen valppaus välttämätöntä. Rannikot 1941.08.01
Sea is a constant vigilance necessary. Coasts 1941.08.01

Saksalaiset lentäjät ovat täydellisesti tuhonneet miinaristeilijä Karl Marxin. Elokuu 1941.  Päiväämätön.
German pilots are completely destroyed by a mine cruiser Karl Marx. August 1941. Undated.
Venäläisiä meritaisteluvoimia tulitetaan Suomenlahdella. Muuan pieni yksikkömme ankarassa taistelussa ylivoimaista vihollista vastaan Suomenlahdella. Korkeat vesipatsaat nousevat ilmaan vihollisen kranaattien iskiessä mereen. Syyskuu 1941.
Suomenlahti. Päiväämätön.

Russian torbedo boats to naval battle forces fired the Gulf of Finland. Our small unit of a harsh battle against to strong power enemy, to the Gulf of Finland. High water statues go up in the air strikes of the enemy shells into the sea. September 1941.
The Gulf of Finland, "undated.
Risteilijöitä Hiidenmaan edustalla. Saksalainen risteilijä tulittaa Hiidenmaan venäläisiä rannikkopattereita. Kuuden putken yhteislaukaus. Lokakuu 1941.
Itämeri" Päiväämätön

Cruise-ship are to island Hiiumaa in the foreground. German cruiser fired Hiiumaa Russian coastal batteries. Six pipe salvo. October 1941. The Baltic Sea Undated


Vaikuttava kuva saksalaisten syöksyosastojen tunkeutumisesta Moonin saarelle. Vihollisen kiivaasti tulittaessa hyökkäävät sotilaat veneistä ja miehittävät saaren. Syyskuu 1941. Moonin saari" Päiväämätön

The active penetration on the German lunge departments of Moon Island. The enemy strafed by violently attacking the soldiers of the boats and the occupation of the island. September 1941. Moon Island. Undated


Somerin taistelun jälkeen olivat pojat väsyneitä. 
Mäkiluoto - Ulko-Tammio 1942.07.07.

After the Battle of Shomer's sons were tired.
Mäkiluoto - Outdoor-Tammio Island 1942.07.07.
Raskas rannikkotykki on puhunut. Mäkiluoto 1942.07.01.
Kuvassa 152 mm:n 45 kaliiperin ranskalais-venäläinen merikanuuna mallia Canet 152/45 C. Tykki on 203 mm eli 8 tuumaa.

The heavy coast artillery has spoken. 1942.07.01.
Figure 152 mm 45 caliber Franco-Russian merikanuuna model Canet 152/45 C. The gun is 203 mm or 8 inches.


Suursaaren kenttälinnoitteita. Suursaari 1943.06.18. Kuvaaja Walter Jokinen.
Lisätieto; Mahdollisesti kuva, jonka tiedoksi Walter Jokinen on värikuvien selosteseen merkinnyt Pohjoiskorkian ”Wall Street”.

Suursaari (big island) field fortifications. 1943.06.18.

Possibly an image that served cameraman Walter Jokinen is the color of the images meant leaflet North High "Wall Street".8 kommenttia:

 1. Great picts Max,

  boats and submarine, wonderfull and some in colors ;)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hi, J-C
   thanks to comments
   Pictures search are little proplem.
   Texts and diary are is just as confused,
   like is my English :)

   Poista
 2. Once again, a great choice of splendid photos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hi, Phil
   You are very kind
   Thank you for your comment.

   Poista
 3. Fantastic photos, I love the mine layer pic, reminds me of a movie I watched the other day "Land Of Mine" very good movie

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hi, S-K
   Thank you for your comment.
   What time and an events
   investin this movie, Land Of Mine
   I want to see this..

   Finnish ships were all small, with the exception of two.
   Very many islands here
   Marine and freshwater island are total 179 584
   This is the second place in the world.
   In Canada, there are millions
   Statistics says, Sweden is number three.

   Poista
  2. The movie is set at wars end in 1945, a group of child German soldiers are forced to clear mines from a beach in Denmark, very good movie

   Poista
  3. Hi.
   Thank you for explanations.
   I remember now, and I've seen a few ads
   This is a Danish film.
   The story is about the Danish SS volunteers, they are punished after the war.

   Otherwise sometimes included in Schleswig-Holstein belongs to Danmark,
   and maybe Lübeck (? from read to Denmark, maybe reason is Lübeck metfurst)
   There is a second TV movie, Danish-Prussian war, and I think this was a good series.

   Poista

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.