7.8.2016

Aimo Lahti 20 mm AA gun.

20 ItK 40 VKT or 20 mm dual anti-aircraft cannon model 1940 manufactured by VKT was a Finnish light anti-aircraft gun designed by the Finnish gunsmith Aimo Lahti. As the only multi-barrel 20 mm anti-aircraft gun 20 ItK 40 VKT was the most effective 20 mm air defence weapon used by the Finnish Army during World War II. 

A total of 174 guns were built, used in training until the 1970s and kept in reserve until 1988. The gun received the nickname Vekotin (gadget) from Finnish soldiers. The nickname was reached by adding to the abbreviation of manufacturer, VKT.

20 ItK 40 VKT is dual anti-aircraft gun designed by Aimo Lahti. The gun barrels and mechanisms are based on the L-39 anti-tank rifle converted from semi-automatic to full automatic fire and with the stock and barrel shroud removed. A prototype L-39 anti-aircraft gun was completed just before Winter War, but Lahti made some improvements to the design and the mass-production version was designated L-40.

Airforce headquarters ordered a series of 50 guns from Valtion Kivääritehdas (VKT, State Rifle Factory) in January 1940 and a further 120 guns in June 1941. Production was delayed, however, and the first guns were finished only in 1943. Of the total number of 174 guns, 155 were produced in 1943 and 19 in 1944. The guns were distributed to units in small batches soon after they were completed.

20 ItK 40 VKT
20 ITK 40 VKT Maneesi 1.JPG
20 ItK 40 VKT
TypeLight anti-aircraft gun
Place of originFinland
Service history
In service1943-1988
WarsContinuation War
Lapland War
Production history
DesignerAimo Lahti
Designed1940
ManufacturerVKT (Valtion Kivääritehdas)
Unit cost244 420 FIM
Produced1943-1944
Number built174[1]
Specifications
Weight652 kg (1,437 lb) (firing position)
778 kg (1,715 lb) (transport)
Length425 cm (13 ft 11 in)
Barrel length1.3 m (4 ft 3 in)
Width1.35 m (4 ft 5 in)

Shell20x138B
Barrels2
Elevation-10° − +90°
Traverse360°
Rate of fire2x700/minute (cyclic max, adjustable)
2x250/minute (practical)
Muzzle velocity830-850 m/s (2,273 - 2788 ft/s)
Effective firing range1,200 m (3,900 ft)
Maximum firing range2,200 m (7,200 ft)
Feed system20 round magazines
SightsM/Strömberg (original)
m/55 pendulum ring sight (after 1955)
---------
20 ItK 40 VKT eli ”20 mm kaksoisilmatorjuntakanuuna vuodelta 1940 valmistaja VKT” oli suomalainen jatkosodan aikainen Aimo Lahden suunnittelema kevyt ilmatorjuntatykki lempinimeltään Vekotin. Ase oli ainoana kaksiputkisena 20 mm ilmatorjuntatykkinä tehokkain Suomen armeijan toisessa maailmansodassa käyttämä 20 mm ilmatorjunta-ase. Tykkejä valmistettiin 174 ja ne olivat koulutuskäytössä aina 1970-luvulle asti ja varauskalustona vuoteen 1988.

20 Itk 40 VKT on Aimo Lahden suunnittelema kaksoisilmatorjuntatykki. Tykin aseet perustuvat Lahden L-39 panssarintorjuntakivääriin mutta sarjatuliaseeksi muutettuna sekä lisäksi kahva- ja peräosat ja putkien suojukset on poistettu. Tykin prototyyppi ilmatorjuntatykki L-39 valmistui juuri ennen talvisotaa, mutta Lahti teki malliin vielä joitakin parannuksia jolloin sarjatuotantomallin nimikkeeksi tuli L-40. 

Ilmavoimien Esikunta tilasi 50 kappaleen sarjan Valtion Kivääritehtaalta (VKT) tammikuussa 1940 ja teki 120 tykin lisätilauksen kesäkuussa 1941. Tuotanto kuitenkin viivästyi ja ensimmäiset aseet valmistuivat vasta vuonna 1943. Aseita valmistui 155 vuonna 1943 ja 19 vuonna 1944. Tykit jaettiin joukoille pieninä erinä heti valmistumisen jälkeen.
--------
Unlike the L-39 anti-tank rifle, weapons in the 20 ItK 40 VKT are designed for full-automatic fire and so do not suffer from the similar structural weaknesses as the full-automatic conversion L-39/44 anti-aircraft rifles. The rate of fire for the gun is adjustable, with a maximum cyclic rate of 2x700 rounds per minute, and a more commonly used rate of 2x360 rounds per minute. 


The gun is loaded from 20 round magazines, with an empty weight of 5.6 kg and 11–12 kg full, depending on the type of ammunition. The 20x138B Long Solothurn cartridge used in 20 ItK 40 VKT was also used in the L-39 anti-tank rifle as well as the other 20 mm anti-aircraft guns, the 20 ITK 30 and 20 ITK 35, used by field army units. 
The gun sight, designed by Osmo Niskanen and manufactured by Strömberg company, was not entirely satisfactory and was more complicated to use than the sight in the German 20 ITK 30. The gun trailer was also problematic, as it was rather frail and offered a ground clearance of only 20 cm. 

Thus the towing speed was limited to 30–40 km/h and the mobility of the gun was limited. Equipment used with the gun included spare magazines with a transport case, gun tarpaulin, a transport case for the gun sight and a toolkit.

20 ItK 40 VKT was used by Finnish light anti-aircraft batteries in Continuation War and Lapland War along with other 20 mm guns. At the end of the war 20 ItK 40 VKT was the most numerous field army 20 mm anti-aircraft gun (20 mm Madsen was more numerous, but used primarily by navy and coastal artillery or at the home front). The guns made through the war mostly intact. 

After the war 20 ItK 40 VKT was considered to be the only still satisfactory 20 mm anti-aircraft gun, although it was recommended to re-design the gun sight. The re-design was materialized in 1955 when a new m/55 pendulum ring sight was accepted to service. The same sight was also later used on 20 ITK 30. 20 ItK 40 VKT was used in training until the 1970s and they were kept in storage as reserve weapons until 1988.

-------
L-39 panssarintorjuntakivääriin verrattuna tykin aseiden rakenne on tehty varta vasten sarjatulta ajatellen, joten samanlaisia rakenneongelmia kuin L-39/44 ilmatorjuntakiväärillä ei ole. Aseen tulinopeus on säädettävissä, suurin 2×700 laukausta minuutissa, tyypillisemmin käytetty 2×360 laukausta minuutissa. Ammukset ladataan aseeseen 20 laukauksen lippaissa joilla on painoa tyhjänä 5,6 kg ja täytenä 11–12 kg ammustyypistä riippuen. 20 ItK 40 VKT käyttää samaa 20×138 Solothurn-patruunaa kuin L-39 panssarintorjuntakivääri ja muut kenttäarmeijan 20 mm ilmatorjuntatykit 20 ItK 38 BSW ja 20 ItK 35 Breda. 

Tykin tähtäin oli Osmo Niskasen suunnittelema ja Strömbergin valmistama. Tähtäin ei ollut täysin tyydyttävä, ja sen käyttö oli monimutkaisempaa kuin saksalaisen 20 ItK 38 BSW:n. Tykin jalusta oli myös ongelmallinen, sillä se oli varsin heikkotekoinen ja tarjosi vain 20 cm:n maavaran. Niinpä hinausnopeus oli vain 30–40 km/h ja tykin maastokelpoisuus jätti toivomisen varaa. Aseen varusteisiin kuuluivat mm. varalippaat kuljetuslaatikkoineen, it-tähtäimen kuljetuslaatikko, peite ja varustelaatikko.

20 ItK 40 VKT oli käytössä jatkosodan ja Lapin sodan kevyissä ilmatorjunta pattereissa muiden 20 mm tykkien tapaan, ja se oli sodan lopussa yleisin rintamajoukkojen käytössä ollut 20 mm ilmatorjuntatykki (20 mm Madsen-tykkejä oli enemmän, mutta ne olivat pääasiassa laivaston ja rannikkotykistön käytössä tai kotirintamalla). Tykit selvisivät sodasta vähäisin tappioin. 

Sodan jälkeen 20 ItK 40 VKT arvioitiin kaksiputkisena ainoaksi kelvolliseksi 20 mm ilmatorjuntatykiksi, mutta uuden tähtäimen suunnittelua suositeltiin. Tämä toteutuikin 1955 kun uusi heilurirengastähtäin m/55 tuli käyttöön. 
Sama tähtäin otettiin myöhemmin käyttöön myös 20 ItK 38 BSW:ssä. 

Tykkejä käytettiin harjoituskalustona aina 1970-luvulle saakka ja varauskalustona aina vuoteen 1988.

2 kommenttia:

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.