24.8.2013

Sotavaunut / War wagons. # 1.


Sotavaunut / war carriage / attacks vechile. 

Eräs tärkein ihmiskunnan keksintö on on ollut pyörä, joka vielä tänään liittyy ihmisten jokapäiväiseen elämän kulkuun mitä erilaisin tavoin ja vielä tiivimmin kuin ennen.

On myös olemassa ikivanha sanonta, kaikki liittyy kaikkeen!

Tuskin savenvalaja joka keksimänsä dreijan avulla valmisti ruukkujaan, aavistanut kuinka moneen erilaiseen käyttöön tämä pyörä 3500 vuotta myöhemmin johtaa.
Idean sovelluksen ansiosta ihminen kykeni kuljettamaan raskaita kuormia nopeammin ja kevyemmin toiseen paikkaan. 

Assyrialaiset / Masters of war

Sotavaunut / war carriage, oli pronssi ja rautakausien aikainen kulkuneuvosta ja yleensä kahdesta vetohevosesta koostuva sodassa käytetty liikkuva asejärjestelmä. 

Ensimmäisissä vaunuissa oli neljä pyörää samoin neljä vaunuja vetävää onageria tai villiaasia, miehistönä keihäällä ja heittokeihäillä varustettu sotilas, sekä vaunun ajaja.Nämä raskaat vaunut olivat hitaita kömpelöitä ja hyökätessä niiden oli päästävä hyvin lähelle vihollista, josta syystä keihäiden heitto ja niiden vaikutus saatiin tehokkaaksi ja
hyökkäyksillä yritettiin saada aikaan pakokauhu vihollisen keskuudessa.

Vasta 1500 vuotta myöhemmin kun pohjoisessa mesobotamiassa valmistettin kevyitä puolapyöriä, jonka keskustasta lähti tähden muodossa puolia, joiden ympäri kiersi puusta tehty vanne, vaunut muuttuivat hieman kevyemmiksi, pyöriä oli edelleen neljä.Tämä keksintö, puolapyörä (spoke / spool wheel) ansiosta voitiin rakentaa kevyemmät vaunut ja keksintö sovellettiin tietysti heti myös Mesopotamian käymissä sodissa.

Esimmäinen kansa joka vaunut otti sotakäyttöön oli Sumerit. Vaunu oli suuri ja raskas sekä kömpelö koska se oli kuljetus vaunusta tehty ja sotakäyttöön varustettu.
Miehistö neljä miestä. Keihäsmies ajaja sekä kaksi kilpi varustuksella olevaa miestä.
tämän kaltaisia vaunuja käytiettiin kauan. 
Kului 2000 vuotta ennen kuin kevyempi ja vahvempi uusi pyörän rakenne mahdollisti myös uuden kevyen, nopean ja liikkuvamman, kahden pyörän vaunun kehittämisen, jossa miehistönä oli vain ajaja sekä keihään heittäjä, myöhemmin jousella ampuva. 

Ensimmäiset varsinaiset sotavaunut, war carriage, olivat syntyneet, säilyttäen aseman
siihen asti kunnes maastokelpoinen ja helposti liikuteltava ratsuväki vaunut syrjäytti, 
joten sota vaunuja käytettiin vain matkustus, kilpailu, tai kulkue käytössä.

Ensimmäiset vaunut olivat Sumerien sekä Assyyrilaisten raskaan jalkaväen käytössä. 
Vaunuja vetivät oikukaat onagerit, myöhemmin villiaasit, joiden ohjaus oli lähes yhtä hankalaa, etenkin vaunujen myöhemmässä käytössä, taistelutilanteissa. Nämä olivat lisäksi hentorakenteisia hevosiin verrattuna ja väsyen nopeasti.

Raskaat sotavaunut / hevy war carriage, oli pronssi ja rautakauden aikaan käyttetty kulkuneuvon ja yleensä kahdesta veto eläimestä koostuva, sodassa käytetty liikkuva asejärjestelmä, joilla hyökättiin vihollisen kimppuun, suoraan, tai heitto etäisyyden
matkalta. Vaunuilla myös kuljetettiin sotilaita heitto etäisyydelle, josta hyökättiin vihollisen linjaan, kun nämä olivat ensin heittäneet / torjuneet vaunuja omilla keihäillä.

Vaunujen käyttö tarkoitus oli ensin sotilaiden, etenkin raskaan jalkaväen varusteiden kuljetus, mutta pian näitä käytettiin vihollisen armeijan kilpi rivistöjen murtamiseen ja tietenkin vastustajaa kohti myös heitetettiin keihäitä, hyökättiin vihollisen vastaavia vaunuja, tietenkin käytettiin myös vihollisen jalkaväkeä vastaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.