27.3.2014

TG-5 (T-42)

Neuvostoliitossa valmistui TG-5 / Tank Grotte = suuri panssarivaunu, vuosi 1925.
                          
Paino: 100 tn
Panssarointi: 75 mm
Pää ase: Yksi 105 mm tykki tai 150 mm haupitsi.
Lisä aseet: 2 x 37 mm tykkiä.
Konekivärit: Useita 7,62 mm joista kaksi ilmatorjuntaa varten.
Miehistö: 8-10
Yksi  (1) testi - malli  panssarivaunu valmistettiin, se jäi ainoaksi joka valmistettiin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Soviet Union manufacture  TG-5 / Tank Grotte = a large tank, the year 1925. 
                         
Weight: 100 tonnes 
The armor: 75 mm 
The main weapon: One of the 105 mm gun or a 150 mm howitzer. 
Additional weapons: 2 x 37 mm cannons, both own turret 
Konekivärit: Several 7.62 mm of which two antiaircraft. 
Crew: 8-10 

One (1) test - a model tank was manufactured, it was left as the sole only made prepared.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.