10.1.2016

Horses at war - Hevoset sodassaHRR / Häme rakuuna-rykmentti, osasto
HRR dragoon regiment's patrol

Talvisota. Värtsilä 1940.03.25 Winter war

Hevostarkastus, etulinja. Lempaala 1942.07.28 / Horse Inspection, the near frontline.

Tykistön hevosia, Nuijamaa.  / Winter war 1940 Artillery horses, Nuijamaa


Kollaanjoki, hevosten korsu.  /   Winter war 1940 Kollaa River, horses dugout.


Sick-stables. Mask is placed the horse before the end of the fragment removal.
Sairas-talli. Nukutuskoppa asetetaan hevosen päähän ennen sirpaleen poistoa.


Russians: horses gas masks included, from the front line to the west 1941.07.18
Venäläisiä: hevoset kaasunaamarit mukana, etulinjasta länteen 1941.07.18


Russian prisoners of horse-men. Vyborg City 1941.10.19
Venäläisiä vankeja Viipurissa hevos-miehinä.


Hevonen Miesten pitäisi olla erityisen valppaina ja välittömästi ymmärsi heidän riski ilma on kiireesti ajaa pois tieltä, metsien suojelu.Paikka Tsopina 12.11.1941

Hevosmiesten pitää olla erikoisen tarkkoina ja heti ilmavaaran havaittua heidän on kiireesti ajettava pois tieltä, metsän suojaan. Tsopina 1941.11.12


Regiment Commander horse-service prayer position. Time to Repola 1944.09.25
Rykmentin komentajan hevos-palvelijan rukousasento. Repola 1944.09.25
----
14 D: Chief of Staff J.Kivikari, the most famous riders in our country, Olympic rider, etc...   (kivi-kari = stone-rock)
Becoming more and educate a full-blooded Hungarian horseback in Viena karelia 
Place; Rukajärvi direction 1942.02.06 

14 D:n esikuntapäällikkö J.Kivikari, maamme tunnetuinpia ratsastajia, kasvattamansa ja kouluttamansa täysiverisen unkarilaisen ratsunsa selässä Vienassa. Olympiaratsastaja ym. Kuvauspaikka Rukajärven suunta 1942.02.06

The war in the wilderness is not easy. These non-existent backwoods roads will have to both men and the horses are hard-put to the test. The Place Keltoselkä-Kortas 1941.10.22

Sota korvessa ei ole helppoa. Näillä olemattomilla korpiteillä joutuvat sekä miehet, että hevoset kovalla koetukselle. Keltoselkä-Kortassi 1941.10.22


A typical image with the Finnish horse, who runs together with soldiers.
Rukajärvi direction 1944.09.27

Tyypillinen kuva, jossa suomalainen hevonen kulkee yhdessä sotilaiden kanssa.
Rukajärven suunnalla.


Hevonen, joka kuljettaa kranaatteja. 1941.10.15 / The horse, which carries grenades.


The flea bath!
Lice cause the horse large and many porblems and their removal is a necessary thing. This uses the captured enemy installations. It is a building with two adjacent booths, which fit into the heads of the horses remaining out. 
Booth is sealed and provides a sulfur-gasification are burned to about 500 grams of sulfur per horse. The same time the heating of the stove by means of the processing temperature is about 30 degrees. The cleaning process takes about one hours.
Sauna front side Horse in place, just outside only the head.

Täi sauna: Täit aiheuttavat hevoselle suuren piinan ja niiden poistaminen on välttämätön asia. Tässä käytetään viholliselta kaapattu laitosta. Siinä on rakennus, jossa on 2 vierekkäistä koppia, joihin hevoset mahtuvat päiden jäädessä ulkopuolelle. Koppi suljetaan tiiviisti ja siinä suoritetaan rikkidioksidi-kaasutus poltetaan noin 500 gr rikkiä hevosta kohti. Sama aika lämmitys kamiinan avulla, käsittely lämpötila on noin 30 astetta. Puhdistus kestää noin tunnin: 
Sauna edestä. Hevonen paikallaan, vain pää ulkopuolella.


Winter war. Infantry Regiment 27 horse-Column. Steep hill, the men hepls to horses.
Svobodnoye 1940.03.19

Jalkaväki rykmentti 27. hevos-kolonna. Jyrkkä mäki, miehet auttavat hevosia. 
Kirvu 1940.03.19


Artillery horses are splinter guard. (II / CSR 2). Loimola direction 1944.08.18
Tykistön hevoset sirpalesuojassa. (II/KTR 2). 

Field Marshal Mannerheim getting ready to ride
Sotamarsalkka Mannerheim lähdössä ratsastamaan


Ratsuväen joukko matkalla itään. / Continue war. Cavalry troops on the way to east
1941.08.01" 
Veterinary Sergeant rasp to horse's teeth. Svir power plant in the village 1942.03.06
Eläinlääkintävääpeli raspaamassa hevosen hampaita. Syvärin voimalaitoksen kylä. 


Horse's registration number are cuts. Uusimaa (newland) Dragoon regiments URR
Hevosten rekisterinumeroita leikataan. 5/URR. Place Sunku 1942.07.26  


Horses transport victuals and ammunition replenishment to the frontlines. 1941.10.15
Hevosia kuljettamassa muonaa ja ammustäydennystä etulinjoille.


Häme Cavalry Regiment (HRR) men are horseback and skiing Velikaja Niva.
Häme Ratsurykmentti (HRR) miehiä ratsain ja hiihtäen Velikaja Nivassa 15.3.1942.


Hevosta uittamassa 1942.07.23 / Horse are swimming

Always chow drivers must disguise horse and sleigh who delivered frontline victuals 1944.07.15.  These risk is especially Sturmovik and the Airacobra planes who easily shoot anything all moves.
Muonakuskin on naamioitava hevosensa hyvin että saa muonan ja hevosen perille 
Hevostarkastus etulinjassa.  /  Horses inspection time the forefront.


Old heavy cannon will move to new positions, background are burning New-Kumsa village.
Raskas tykki siirtyy uusiin asemiin, tausta palava Uutta-Kumsan kylää.
Kumsa 1944.06.25


Finnish used these case, which are ideal for both winter roads, the spring time of the bottomless sludge. Kiestinki, Louhi area 1942.05.09

Suomalaisten käyttämiä purilaita, jotka sopivat erinomaisesti sekä talvisilla teillä, että kevään pohjattomilla liejuteillä.

Finnish horse convoy wintry terrain. Kiestinki east side 1941.10.30
Suomalainen kolonna talvisessa maastossa. 


Service road turns into swamps in the spring time. Ontrosenvaara 1942.04.21
Huoltotie muuttuu suoksi kevään aikaan.
                                Owner found his own horse, in the front line

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.