28.3.2017

Detachment Kuhlmey

Detachment Kuhlmey (German: Gefechtsverband Kuhlmey) was a temporary unit of the German Luftwaffe during World War II. 

The unit was commanded by Oberstleutnant Kurt Kuhlmey and the detachment was built around the unit Schlachtgeschwader 3, which also was commanded by Kuhlmey.

The unit participated in large battles of summer 1944, during the Finnish-Soviet Continuation War. When the Soviet Red Army launched its fourth strategic offensive on 9 June 1944 C. G. E. Mannerheim asked Germany for help. 

Among the help that arrived was a Luftwaffe unit that arrived to Finland on 12 June. The aircraft landed at the Immola Airfield on 17 June. The unit used the whole airfield from there on. The unit flew 2,724 missions against the enemy and dropped 774 tonnes of bombs on the enemy. It destroyed over 150 (126 drop) Soviet aircraft, about 200 tanks, dozens of bridges and transport vessels. 23 of the pilots died and 24 were wounded in battle. The unit lost 41 of its aircraft


                                                                                  500 kg 

                                                                            500 kg

The detachment consisted of some 70 airworthy aircraft to support the 200 strong Finnish force, but its operational strength varied due to losses, additions and troop movements. The unclear structure is partly explained by the Luftwaffe replacement programs, where obsolete Junkers Ju 87 "Stuka" dive bombers were replaced by Focke-Wulf Fw 190 jabo's (fighter-bombers).

According to this, II./SG 3 was training at Jēkabpils, I./SG 5 in Pori, and III and IV./JG 54 in Illesheim, and they could not participate in the fighting on the Karelian Isthmus. I./SG 3, which was in Finland, received new Fw 190 aircraft as soon as they left Finland for Tartu.


Organisation
The following units and aircraft in Finland belonged to Detachment Kuhlmey:

I./SG 3: 33 Junkers Ju 87 D-5 Stuka dive bombers
II./JG 54: 29–62 Focke-Wulf Fw 190 A-6 fighters
I./SG 5: 16 Focke-Wulf Fw 190 F-3 and F-8 jabos at Alakurtti.
I./NaGr 5: 1–8 Messerschmitt Bf 109 G-8 reconnaissance aircraft

The transport squadron TGr.10 also belonged to the unit, and it consisted of 35 Savoia Marchetti SM.81/AR transport aircraft and a number of transport, liaison and reconnaissance aircraft.

The majority of the aircraft of the unit left Finland on 23 July, but I/SG 5 who stayed until 13 August. 
A memorial was raised at the Immola Airfield on 23 July 1994 in memory of the unit.Unknown solver / silenced secret

Summerday in South Finland is a very long light-time.
Daylight is in June and July is 21 to 20 h, other are dim light


Lapland the sun does not set for more than 70 days "nightless night", like we says.
------------------------------
Rudolf Gerndt tell:

We firing the enemy tank-cars, who refueled tanks, and they blazed and same time my Jabo plane was hit and caught fire. Thank God, I was able to get up. Control cables are cuts, and I lost my machine control and my left leg was burning in flames. I pulled cabin hood open, and flame got air and burner my hands, my face and both my legs, up to my knees and soon I fell into a small meadow.


Fortunately, this happened in Finland, where I was given water treatment, and every night my skin was anointed cod liver oil, and they bath me in every morning. After that fire scars removed by rubbing. In front of my eyes was hanging a bad scar, (a sliver of leather) and rub was continued until the skin became bloody, today my skin has been smooth, while many men in Germany experienced a very bad scars.
-------------------------------
Soviet Bombard fleets makes a attaks, and german Jabo (ground attack aircraft) to start at the last moment, but is destroyed after a few seconds. Immola 1944.07.02
and burn

                                                           neighbor makes a visit
                                                                 naapuri tekee vierailun
-----------------------------
Lento-osasto Kuhlmey (saks. Gefechtsverband Kuhlmey) oli komentajansa everstiluutnantti Kurt Kuhlmeyn mukaan nimetty toisen maailmansodan aikainen Saksan ilmavoimien (Luftwaffen) väliaikainen osasto, joka oli koottu Kuhlmeyn komentaman Schlachtgeschwader 3:n ympärille. Osasto osallistui jatkosodan kesän 1944 puna-armeijan suurhyökkäyksen torjuntataisteluihin.

Hyökkäyksen alettua 9. kesäkuuta 1944 marsalkka Mannerheim pyysi Saksalta lisäapua. Adolf Hitler lähetti osaston Suomeen 12. kesäkuuta. Se saapui Immolan lentokentälle 17. kesäkuuta, jonka jälkeen kenttä oli kokonaan osaston käytössä. Osasto teki 2724 taistelulentoa ja pudotti 774 tonnia pommeja. 

Se tuhosi yli 150 (126 pudotusta) vihollisen konetta, noin 200 panssarivaunua sekä kymmeniä siltoja ja huoltokuljetuksia. 23 osaston lentäjää kuoli ja 24 haavoittui taisteluissa. Osasto menetti taistelutoiminnassa 41 konetta. Suomen ilmavoimien lisänä osasto kaksinkertaisti hävittäjävahvuuden Karjalan kannaksella ja auttoi siten haastamaan Neuvostoliiton ilmaherruuden. Immolassa olonsa aikana osasto teki myös muutaman sotalennon Viroon Narvan rintamalle.
                                        Max load  = 1 x 500kg + 4 x 50kg


Osastoon kuului kerralla noin 70 lentokuntoista konetta, mutta sen tarkka vahvuus vaihteli taisteluissa koettujen menetysten, täydennysten ja joukkojen siirtojen mukaan. tämä kokoonpano vaihtelevuus selittyy Luftwaffen konekannan uudelleen järjestelyssä, jossa osa vanhentuneet Junkers Ju 87 (”Stuka”) -syöksypommittajista korvattiin hävittäjä-pommittaja varustelluilla Focke-Wulf Fw 190 -koneilla. 

Tämän mukaisesti II/SG 3 oli uudelleen koulutuksessa Jēkabpilsissa,  2./I/SG 5 Porissa, sekä III ja IV/JG 54 Illesheimissa,  eivätkä ne voineet osallistua Kannaksen taisteluihin. 
Suomessa ollut I/SG 3 sai uudet Fw 190 -koneet heti poistuttuaan Suomesta Tarttoon.


Osasto Kuhlmeyhin kuuluivat Suomessa seuraavat osastot ja koneet:
I/SG 3:     33 kpl Junkers Ju 87 D-5 Stuka -syöksypommittajia
II/JG 54:  29–62 kpl Focke-Wulf Fw 190 A-6 -hävittäjiä
I/SG 5:    16 kpl Focke-Wulf Fw 190 F-3 - ja F-8 -hävittäjäpommittajia (Alakurtti).
I/NaGr 5: 1–8 kpl Messerschmitt Bf 109 G-8 -tiedustelukoneita

Lisäksi sitä tuki kuljetuslentolaivue TGr.10, johon kuului 35 kpl Savoia Marchetti SM.81/AR -koneita ja erinäinen määrä kuljetus-, yhteys- ja tiedustelukoneita.

Pääosa osastosta poistui Suomesta 23. heinäkuuta, mutta I/SG 5 jäi maahan 13. elokuuta asti.

Immolan kentälle pystytettiin muistokivi 23. heinäkuuta 1994 osaston muistoksi.
-----------------------------------------------------------------
Bergström, Christer (2007). Bagration to Berlin – The Final Air Battles in the East: 1944–1945. Ian Allan. ISBN 978-1-903223-91-8.


Valtonen, Hannu (1991). Lento-osasto Kuhlmey: Saksan Luftwaffe Suomen tukena kesällä 1944 [Detachment Kuhlmey: German Luftwaffe supporting Finland in summer 1944] (in Finnish). Tikkakoski: Keski-Suomen ilmailumuseo. ISBN 951-95688-1-6.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Any explosive ammunition or empty cores, you can put in this.